This is a platform for User Generated Content. G/O Media assumes no liability for content posted by Kinja users to this platform.

A két állatfaj, melynek ürülékét ma reggel eltakarítottam a lakásomból

  1. Zebrapinty (Taeniopygia guttata)
  2. Nyest (Martes foina)

A pintyszar a pintyek kalitkájában, a nyestszar a terasz párkányán volt.

További potenciális állatszarok, melyeket nem takarítottam el:

  1. pókszar
  2. légyszar
  3. muslicaszar
  4. százlábúszar
  5. poloskaszar
Advertisement

Share This Story

Get our newsletter