Életem nukleáriscsalád-fissziós maximuma

Illustration for article titled Életem nukleáriscsalád-fissziós maximuma

Apám, anyám, a testvérem, és én, ebben a pillanatban. És én csak az irodáig jöttem. Kíváncsi vagyok, meglesz-e valaha a négy kontinens egyszerre.

Advertisement

Share This Story

Get our newsletter